Komünist Partisi Yönetim Kurulu

Londra, W.C.2, King Street -16

11 Temmuz 1950

Sevgili Stalin Yoldaş!

31 Mayıs'taki yorumlarınızda uzun vadeyi hesaba katan bir taslak Program hazırlamanın büyük olasılıkla akıllıca olacağını önerdiniz ve böylelikle, gelecek çalışmalarımız açısından çok önemli olacağı konusunda birbirimizi doğru anladığımızdan emin olacağınızı belirttiniz.

Halahazırda arkadaşlarımla görüş alış-verişinde bulundum ve sizin tavsiye ve önerilerinizi almak için size taslağı günderiyorum.

Londra'daki değişik taslaklar üzerinde tartışmalarımız sırasında başlığın 'İşçiler'le bağlantılı birşeyler olma gereğini ve bunun altının daima çizildiğini fark ettim.

Belki başlık için olabilecek 'İlerici İşçilerin Hükümeti ve Halklarının Demkratik İngilteresi İçin' önerisi şu andaki taslak başlıktan daha iyi olabilecek önerisi vardır.

Seninle tekrar görüşmek benim için büyük bir mutluluk vesilesi olacaktır.

En iyi dileklerime
Seninle kardeşçe
(Harry Pollitt)

Nekrasov tarafından tercüme edilmiştir.

RGASPI, Fond 558, Opis 11, Delo 288, Listy 4.
Yoldaş Harry Pollitt'e

Ekinde 'Halkların Parlamentosu ve Halkların İngilteresi' taslak programın olduğu mektubunu aldım. Bu belge ile tanıştıktan sonra senin isteğini yerine getiriyor ve gönderdiğin taslak program konusunda yorumlarını söylüyorum.

1.      Emek Partisi siyasetlerinin yarıbuçuk eleştirisi bu belgenin ciddi bir zayıflığıdır. Taslak programda Emek Partililerin eleştirisi ürkek olup yeterince somut değildir. İngiliz Komünistler kendi parti programlarında Emek Partililerin hiç de sosyalist olmadıklarını ve gerçekte Muhafazakar Parti'nin sol-kanadı olduklarını açıkça söylemelidirler. Emek Partisi hükümeti sırasında kapitalistlerin kendilerini iyi hissettiklerini ve karlarının artmaya devam ettiğini ve bu gerçeğin tek başına Emek Partililerin hiçbir surette sosyalizmi inşa etmekte olmadıklarını gösterdiği daha net bir şekilde söylenmek zorundadır .

2.      Taslak program İngiliz Komünistlerin Britanya İmparatorluğu'nu yıkmaya çalıştıkları suçlamasına cevap vermiyor. Kaçınılması mümkün olmayan ve doğrudan cevaplanması gereken bu soruna doğrudan cevabın özel önemi vardır. Britanya'nın İngiliz Komünistlerince değil, fakat Muhafazakarların ve Emek Partililerin baskı ve sömürgesel talanı ile Britanya'nın zayıflatıldığı ve yokoluşa götürdüklerini doğrudan ilan edilmelidir. Komünistlerin, aksine Britanya İmparatorluğu'nu oluşturan halklar arasında olan daha önceki anormal ilişkilere yeni bir demokratik temelle son vereceğini, İngiliz halkı ile onlar arasında eşitlik temeline dayalı dostluk kurularak Britanya'yı güçlendirmeyi kendilerine hedef koyduğunu ilan etmesi gerekir.

3.      Taslak program sosyalizm için mücadelede geleneksel İngiliz kurumlarını (Parlamento) kullanma görevini doğru olarak öne sürüyor. İngiliz Komünistlerin İngiltere'de Sovyet İktidarı kuracakları konusunda suçlandıkları çok iyi biliniyor. Böylece, İngiliz Komünistlerin Parlamaneto'yu gayri meşru yapmayacaklarını, Sovyet İktidarı ile değil de, İngiltere'nin kendi yolu ile, kapitalistlerin değil halkın iktidarı ile yönlendirilecek Halk Demokrasisi aracılığı ile sosyalizme ulaşılacağı taslak programda çok açıkça ve kesinlikle belirtilmeli; halk iktidarının çalışan aydınların, şehir küçük ve orta tabakaların ve de çiftçilerin işçi sınıfı önderliğinde bir koalisyonu temsil ettiği kesinlikle belirtilmelidir. Komünistler bu iktidarın Parlamaneto aracılığı ile hareket edeceğini deklere etmelidir. İngiliz halkına barış, daha yüksek ücret, İngiliz Endüstrisi için ham madde ve İngiliz ürünleri için pazarın sadece bu koalisyon sayesinde sağlanabileceğinin programda altı çizilmelidir. Program Halk Demokrasisi ülkelerin sosylaizme doğru gittiği yol gibi İngiltere hareketinin Halk Demokrasi'nin Sosyalizme giden yol olduğu konusundan bahsetmelidir.

4.      Taslak Program Komünist Partisi'nin İngiltere'nin Amerikan Emperyalizminden ulusal bağımsızlığı için mücadelesi görevi hakkında yetersiz vurgulama yapıyor. İngiliz Komünistlerin İngiliz halkının ulusal çıkarlarının gerçek savunucuları olduklarını, ülkenin Amerikan sermayesine tabi kılınmasına yönelik Emek Partisi liderliğinin sömürücü siyasetlerinin teşhirinde zorla ve kararlılıkla yer aldıklarını programda göstermek gerekir. Muhafazakarların dahi Emek Partisi kadar Amerikan sermayesi ile bu kadar güçlü bir ittifak oluşturmadıklarının programda vurgulanması özellikle önemlidir. Emek Partililer Amerika’nın emperyalist gruplarına doğrudan tabidirler ve İngiltere'nin ulusal çıkarlarına açıkça ihanet ediyorlar.

5.      İstikrarlı ve uzun süreli barış sorununun taslak Programda detaylı olarak açıklanması gereklidir. Silah yarışı siyasetinin anlatılması, İngiltere'nin yeni bir dünya savaşı için Amerikan cephesine dönüştürülmesinin İngiltere'nin ulusal çıkarlarına ters olduğu ve bunun İngiliz halkı açısından ciddi sonuçlarla yüklü olduğu anlatılmalıdır. Halkların barış için ve yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı mücadelelerinin taslak programda bahsedilen nihai amaçların elde edilmesi mücadelesi ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermek gerekir.

6.      Taslak Program Emek Partisi’nin millileştirme siyasetlerinin özünü, endüstrilerin 'millileştirilen' branşlarının eski sahiplerine büyük tazminatlar sunma siyasetine dayandığını, doğru bir şekilde açıklıyor.

Programın bu bölümünde İngiliz işçilerinin sosyalist millileştirme, yani işçilerin millileştirilmiş endüstrilerin yönetiminde yer almak istedikleri, fakat sistemin kapitalistlerin bir yandan muazzam karlar elde ederken aynı zamanda sözde 'millileştirilmiş' endüstrileri yönetmeye devam ettikleri bir noktaya vardığı vurgulanmalıdır.

XXXXXXXX

Taslak Programın yapısı ve sunum karakteristikleri daha fazla, İngiliz halk yığınlarının ideallerini ve ona uzun süre yön verecek şekilde hazırlanan İngiliz Komünist Partisi Programı'ndan ziyade Parlamento seçimlerine girerken hazırlanan seçim platformunu andırdığı not edilmeli.

Program'daki bu eksiklikleri gidermek için genel girişten sonra kısmen aşağıdaki şeklinde ayırmak uygun olacak.

1.      Yeni bir savaş tehlikesine karşı ve dayanıklı barış mücadelesinde Partinin Görevleri

2.      İngiliz Komünistleri İngiltere'nin ulusal bağımsızlığı ve Britanya İmparatorluğu'nun demokratik temelde güçlenmesi için tek doğru mücadele yürüten partidir.

3.      İngiltere sosyalizme kendi yolu ile gelecek - Sovyet İktidarı ile değil fakat Halk Demokrasi ile.

4.      Kapitalist değil, İngiltere işçi sınıfı önderliğinde sosyalist millileştirme istiyoruz.

5.      Partinin şu anki görevi işçiler için ücret artışını elde etmektir.

Yukarıda bahsedilen sunumun özelliğinin geniş İngiliz halk yığınları için berrak ve anlaşılır olmasına dikkat etmek gerekir.

Senin tarafından çalışması yapılan İngiliz Komünist Parti Programı'nın partinin büyümesi ve gelişmesine, şüphesiz yardımcı olacak, onun İngiltere işçi kitleleri arasındaki pozisyonunu güçlendirecek ve onlar arasından İngiliz komünistleri destekleyenlerin sayısı artacaktır. Böyle bir Program İngiliz işçi sınıfına keskin ve berrak bir yön verecek ve İngiltere halkına hayati çıkarları için mücadelenin yönünü gösterecektir.

Saygılarımla
Tartışma arkadaşın
28 Eylül 1950

RGASPI, Fond 558, Opis 11, Delo 288, Listy 84-87.


Türkçe materyaller listesine dönmek için buraya tıklayın.