Stalin ve H. Pollit Yoldaşlar Arasındaki Toplantı

31 Mayıs 1950

Mevcut: Yoldaş Malenkov ve Pavlov (tercüman).

Pollitt diyor ki Stalin Yoldaş’le ilk defa 29 yıl önce, Stalin Yoldaş İngiliz Komünist Partisinin gelecekteki Sekreteri ile buluşma isteğini belirttiği zaman buluşmuştu.

Stalin Yoldaş bunu hatırladığı cevabını verdi ve Pollit’e ne soruları olduğunu sorar.

Pollitt diyor ki gelecek Parlamento seçimlerinde İngiliz Komünistlerinin taktikleriyle ilgili sorularının AUCP (b)’ye hitaben detaylı olarak gönderildiğini söyledi.

Stalin Yoldaş diyor ki Pollitt’in mektubunu aldığını söyledi. O, Stalin Yoldaş, Pollitt’in gelecek Parlamento seçimlerinde İngiliz Komünistlerinin taktikleriyle ilgili pozisyonunun doğru olduğunu düşünmektedir. Stalin Yoldaş, Muhazafakarların bir zaferine mümkün olduğunca izin vermemek gerektiğini söyledi. Muhakkak ki Emek Partisi daha iyidir, ama yalnızca Muhazafakarlardan birazcık daha iyi. Ama, kişi İngiltere işçi sınıfının bir Emek hükümetini kendi hükümeti olarak gördüğünü düşünmesi gerekir.

Stalin Yoldaş Dumbarton’da seçimlerin yapılıp yapılmadığını ve Komünistlerin seçimlerde herhangi bir aday gösterip göstermeğini soruyor.

Pollitt Dumbarton’da seçimlerin halihazırda yapılmış olduğu yanıtını verdi. Komünist Parti bu seçimlerde Muhafazakar adayların geçmesine yolaçacak herhangi bir bölünmeye yol açmamak için kendi adaylarını göstermedi. Dumbarton’da seçimi Emek [Partililer-ç.n] kazandı.

Stalin Yoldaş aday eşit oy almış olsaydı yeniden seçim olacak mıydı diye soruyor.

Pollitt yeniden seçimlerin ana seçimlerde seçilmiş bir aday öldüğü zaman yapıldığı yanıtını verdi. Pollit İngiltere’de çoğulcu seçim sisteminin İngiliz Komünistleri için oldukça elverişsiz olduğunu gözlemliyor. Şu anda Fransa’da sağcı partiler benzeri bir sistemin Fransa’da uygulanması için bir mücadele yürütmektedirler.

Stalin Yoldaş, İngiliz işçi sınıfı içinde dışardan görülemeyen bazı süreçlerin yer almakta olduğunun görüldüğünü, bunun Muhafazakarların son seçimlerde bu kadar büyük sayıda oy toplaması olgusunu izah ettiğini söylüyor.

İngiliz seçmenleri arasında dışarıdan bir gözlemci tarafından gözlemlenemeyen süreçlerin yer aldığını göstermek için, o, Stalin Yoldaş, İngiltere’de 1945’te seçim sonuçlarının hem Churchill ve Eden ve hem de Attle ve Bevin için beklenmediği olgusundan bahsedebilir. Hem Emek [Partililer-ç.n] ve hem de Muhafazakarlar’ın seçmenlerin ruhsal durumu hakkında parti liderliklerini bilgilendiren bir aparatları vardır. 1945’te Churchill seçimlerde kendisinin muzaffer olacağından emindi, ve Attle Emek [Partililerin-ç.n] zaferini beklemiyordu. Bilgi veren apartları onları yüzüstü bıraktı. Anlaşılan 1945’te seçmenlerin ruhsal halinde yer alan bazı gizli içsel süreçler sonucunda Emek [Partililer-ç.n] beklenmedik bir şekilde muzaffer çıktı. Ve şu anda da Britanya işçi sınıfının ruhsal halinde birşeyler olmaktadır.

Pollitt, 1945’te hiç kimsenin Emek [Partililerin-ç.n] zaferini beklemediğini çünkü milyonlarca İngiliz işçileri arasında sert bunalım yıllarını yaşamış olan her işçi, Muhafazakarlar iktidarda olduğu zaman, Muhafazakarların iktidara gelmelerine izin vermeyeceklerine dair bir karar aldıkları yanıtını verdi.

Stalin Yoldaş, ne Emek [Partililerin-ç.n] ne de Muhafazakarların liderlerinin bunu anlamadıkları yorumunu yaptı.

Pollitt, liderlerin İngiliz halk kitleleri ile temaslarını sürdürmediklerinden dolayı bunun böyle olduğu yanıtını verdi. Hem, ayrıca, savaş yılları sırasında İngiltere’nin çalışan halkı bomba-korunakları içinde ve bombalamalardan korunmak için kaldıkları Metro içinde kendi aralarında bir kez daha hiçbir zaman Muhafazakarların iktidara gelmelerine izin vermeyecekleri konusunda açıkça konuşuyorlardı.

Stalin Yoldaş, soruyor – Pollitt İngiliz işçi sınıfının ruhsal durumunu nasıl karakterize ediyor.

Pollitt, İngiliz işçi sınıfının ruhsal durumunu, birinci olarak, İngiltere’de işsizliğin saldırısının bir korkusu, ikinci olarak savaş korkusu olarak karakterize edilebileceği yanıtını veriyor. Böyle bir ruhsal durumun özellikle savaş-öncesi yıllarda kitlesel işsizlik tecrübesi yaşamayan işçiler arasında yaygındır.

Stalin Yoldaş soruyor – Muhafazakarlar niçin bu kadar çok sayıda oy aldı?

Pollitt, İngiltere’nin sanayi bölgelerindeki son seçimlerde Emek [Partililerin-ç.n] aldığı oy sayısının önemli ölçüde büyüdüğünü ve bütünde bir parti olarak Emek [Partililerin-ç.n] İngiltere tarihinde emsalsiz daha fazla oy aldıkları yanıtını veriyor.

Stalin Yoldaş yine de Muhafazakarların da büyük sayıda oy aldıklarını gözlemliyor.

Pollitt, Emek Partisi’nin son seçimlerde kaydedilir bir sayıda oy aldığı yanıtını veriyor. 1945’te Emek [Partililer-ç.n] orta sınıfları kendi yanlarına çektiler. 1950’de Emek [Partililer-ç.n] vergilerden, benzinin karneye ve küçük dükkan sahiplerinin çıkarlarını acıtan diğer adımlardan hoşnut olmayan orta sınıfların desteğini kaybettiler. Yine de, madenciler, gemi-yapıcıları, ağır inşaat makine sanayindeki işçiler, tekstil işçileri, metalurjistler, hepsi hep birlikte Emek [Partililer-ç.n]e oy verdiler. İşçi sınıfının tüm bu sektörleri Muhafazakarlar iktidarda iken savaş öncesi günlerde bunalım yılları tecrübesini yaşadılar. Şimdi Emek hükümetinin yeni bir bunalım saldırısından koruyacağını düşünüyorlar. Benzeri bir şekilde, İngiltere’nin 25 ve 35 yaş arasında milyonlarca seçmeni olduğu olgusuna dikkat çekmek gerekir. Bu seçmenler hiç bir zaman işsizlik bilmediler, kendi başlarına lokavtların etkilerini yaşamadılar ve işsizlerin gösterilerinde yer almadılar. Bugün ücretleri daha öncekilerden daha yüksektir. Birisi buna şu anda İngiltere’de gerçekte hiç işsizlik olmadığını da ekleyebilir.

Stalin Yoldaş yine şu anda İngiltere’de hiç işsizlik olup olmadığını soruyor.

Pollitt, İngiltere’de şu anda genel işsizlerin miktarının 350 bin olduğu, esas olarak işsizlerin yaşlı insanlar olduğu yanıtını veriyor. İşsizlerin yoğunluğunun şu dağılımı vardır: Liverpool -40 bin; South Wales -35 bin; Scotland -50 bün; bunların hepsi esas olarak yaşlı insanlardır.

Pollitt İngiliz işçilerinin Muhafazakarların iktidara gelme tehlikesini kafalarına taktıklarını, Muhafazakarlara karşı meyilli olan adayların oylarının bölünmesini istemedikleri için Komünistlere oy vermek istemediklerini söylüyor. İngiliz işçileri İngiliz Komünistlerinin iktidara gelme şansları olmadığından İngiliz Komünistlerine oy vermenin bir anlamı olmadığını düşünüyorlar.

Stalin Yoldaş, her halükarda seçmenin ruhsal durumunda Muhafazakarlara yarayan bazı değişiklerin yer aldığını söylüyor.

Pollitt, her türlü demagojiye başvuran Muhafazakarların güçlü bir gençlik hareketi örgütledikleri yanıtını veriyor.

Stalin Yoldaş, İngiliz seçmenlerin bazı kesimlerinin Emek [Partililerden-ç.n] hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Muhafazakarların son seçimlerde bu kadar büyük sayıda oy almaları sadece bir şans değildir.

Pollitt, Muhafazakarların benzinin karneye bağlanması dahil, bir dizi sınırlamalarda değişiklik yapacakları sözü vererek yanlarına çektikleri orta sınıfların Emek [Partilileri-ç.n] terk ettikleri yanıtını verdi. Muhafazakarlar ayrıca halk arasında barış için ruhsal durumu ile oynayarak büyük bir sayıda oy toplamayı başardılar. Çok iyi bilindiği gibi, seçim kampanyası sırasında Churchill Muhafazakarlar seçildiği takdirde, o, doğrudan Sovyet liderlerine şahsen konuşacağını açıkladı. Churchill’in bu oyunu Emek [Partilileri-ç.n] kargaşaya soktu. Bevin Churchill’in bu konuşmasına çok dağınık bir şekilde yanıt verdi.

Pollitt, bazı işçilerin, Muhafazakarların iktidara geldikten sonra destekleyebilecekleri, Amerikalılarla daha sıkı bir ilişki ile, İngiliz işçi sınıfının işsizliğe karşı garantileneceği açıklamasından etkilendiklerini söyledi.

Stalin Yoldaş, Muhafazakarların hiçbir zaman Emek [Partililerin-ç.n] sahip olduğu Amerikalılarla olan böyle sıkı bir birliğine sahip olmadığını söylüyor. Emek [Partililer-ç.n] gerçekten Amerikalılara itaat ederler.

Pollitt bunun tamamen doğru olduğunu söylüyor. Yine de, Muhafazakarlar son seçimlerde, Amerikalılarla İngiltere için daha az sert olan şartlarla birliği destekleyebileceklerini açıklamışlardı. Bazı seçmenler Churchill’in kolayca Amerikalılara boyun eğmeyeceklerini düşündüklerinden Muhafazakarlara inandılar.

Stalin Yoldaş, İngiltere Komünist Partisi’nin uzun bir dönem için hesaplanmış kendi Programı var mı diye soruyor.

Pollitt, İngiltere Komünist Partisi’nin böyle bir Programının olmadığını söylüyor.

Stalin Yoldaş, İngiliz komünistlerinin Emek [Partililerin-ç.n] sanayinin millileştirilmesi ve sosyalist toplumun kurulması planına nasıl karşılık vereceklerini bilmek istediğini söylüyor. İngiliz kitlelerine yön ve bir ideal vermek önemlidir. Emek [Partililer-ç.n] İngiliz kitlelerine bir yön veriyorlar.

Pollitt, Parti Çizgisinin ‘Sosyalizme Britanya Yolu’ adlı broşürde verildiği yanıtını veriyor. Emek [Partililerin-ç.n] ‘Emek [Partililer-ç.n] İngiltere’ye İnanıyor’ başlıklı kendi programları vardır ve Muhafazakarların yayınlamış olan ‘Britanya İçin Doğru Yol’ başlıklı kendi Programları vardır.

Pollitt İngiliz Komünistleri kendi Programlarında şu talepleri ileri sürdüler: ücret artırılması, konutların iyileştirilmesi, Sovyetler Birliği ve Halk Demokrasileri ülkeleri ile ticaret, ve ayrıca İngiliz işçi sınıfının yöneteceği şartlarda İngiliz sanayisinin tüm önemli dallarının millileştirilmesini talep etmektedir.

Stalin Yoldaş, İngiliz Komünistlerinin Emek [Partililerin-ç.n.] millileştirme planına nasıl karşı koyacaklarını soruyor. Bildiğimiz kadarıyla, diyor Stalin Yoldaş, Emek [Partililer-ç.n] tarafından millileştirilimiş sanayi dallarında kapitalistler mevkilerinde kaldılar, onların kârları artıyor, ama işçilerin ücretleri dondurulmuş kalıyor. İngiliz Komünistleri bu durumu eleştiriyor mu?

Pollitt, bunun için Emek [Partilileri-ç.n] eleştirmektedirler, ücretlerin dondurulmasına karşı mücadeleyi onların esas mücadele çizgisi olarak düşünmektedirler.

Stalin Yoldaş, düşüncesine göre, İngiltere Komünist Partisi Emek Partisi’ne karşı çok yumuşak ve tamamen ilkesiz bir tavır almaktadır. İngiliz Komünistleri Emek [Partililere-ç.n], onların, Emek [Partililerin-ç.n], hiç de Sosyalist olmadıklarını ama Muhafazakar Parti’nin sol kanadı olduklarını söylemeliydiler. Bu yapılmamıştır. Bu açıkça söylenmelidir. İngiliz Komünistleri Emek [Partisi-ç.n] hükümeti altında kapitalistlerin kendilerini çok iyi hissettiklerini, kârlarının arttığını açıklamalıdırlar. Bir bu olgu Emek [Partililerin-ç.n] sosyalizmi inşa etmediklerini gösterir.

İngiltere’de işçiler millileştirilimiş sanayi dallarının yönetimine katılmak istiyorlar. Öyle görülüyor ki İngiltere’de millileştirilimiş sanayilerde kapitalistler ekonomiyi yönetmeye devam ediyorlar ve çok büyük kârlar elde ediyorlar. Bu durum, millileştirme altında herhangi bir sanayi dalı millileştirildiğinde, kapitalistler oradan uzaklaştırıldığını ve sadece işçi sınıfı temsilcileri tarafından yönetildiğini anlayan Sovyet halkı için anlaşılmazdır. Sovyet halkı başka türlü millileşetirme hayal edemiyor. İngiltere’de, kapitalistler onu yönetmeye devam ediyorlar ve bunun sonucunda, kârları büyümektedir.

Devamla Stalin Yoldaş, seçimlerde Emek Partisi’nin yenilgisine izin verilmemelidir. Ama kişi Emek Partisi’ni sosyalizmin ilkelerinden eleştirmelidir. Böyle eleştiri, Emek [Partililer-ç.n] tarafından getirilen millileştirmenin onlara, işçilere herhangi bir yarar getirmediğini, tersine, kapitalistlere her türlü kârları güvence altına aldığını gören işçileri etkilemektedir. Kapitalistlerin kârları artarken aynı zamanda işçi sınıfının şartlarının iyileşmesi olmaz. Eğer kârlar artarsa o zaman işçilerin şartları iyileşmez ama aşağıya düşer. İşte biz, Sovyet halkı, bunu böyle anlıyoruz ve İngiliz işçileri de böyle ajitasyonu anlayacaklardır.

Stalin Yoldaş diyor ki uzun dönemli bir Program olmadan, Parti büyüyemez, gelişemez ve işçi sınıfı arasında destekçilerin sayısını artıramaz.

İngiliz Komünistleri İngiltere’de Sovyet iktidarı kurma hedefini önlerine koymakla suçlanıyorlar. İngiliz Komünistleri Programlarında, buna, Parlamentoyu zayıflatmak istemediklerini, İngiltere’nin sosyalizme Sovyet iktidarının geçtiği yol aracılığıyla değil, kapitalistlerin kılavuzluğunda olmayan, halk iktidarı temsilcileri; yani işçilerin, çalışan aydınların, şehirlerin alt sınıflarının ve aynı zamanda çiftçilerin kılavuzluğunda demokratik bir cumhuriyet aracılığıyla, kendi yolu aracılığıyla varacağını söylemelidirler. Komünistler bu iktidarın Parlamento aracılığıyla hareket edeceğini açıklamalıdırlar.

Stalin Yoldaş devamla Anglo-Saxon ülkelerinde Komünistlerin güçlerini sadece günü birlik pratik karaktere sahip görevlere yoğunlaştırıyorlar ve uzak ileriye bakmıyorlar. Bu dar pratikli dargörüşlülük Anglo-Saxon ülkelerindeki Komünistlerin zayıflamasına yolaçmıştır. İngiltere Komünist Partisi, İngiliz halkına İngiltere’nin gelişiminin ve geleceğinin uzun dönemli bir perspektifini sağlamalıdırlar dedi.

Stalin Yoldaş, devamla Programda yalnızca işçi sınıfının, çalışan inteligentsia [aydın-ç.n.], şehirlerin alt tabakası ve çiftçiler İngiliz halkına barış, ücretlerde artış ve İngiliz sanayileri ve pazarlarına İngiliz malları için ham madde sağlamayı garantileyebilir, garanti edebilir. Eğer İngiliz Komünistleri bu perspektifi İngiliz halkına verirse ve programlarını demagoji olmadan yayarsa o zaman işçi sınıfının en iyileri Emek [Partililerden-ç.n] Komünistlerin safına döneceklerdir.

Stalin Yoldaş konuşmanın İngiltere hareketinin Sosyalizme doğru Halkların Demokratik bir yolu olması gerektiğini, Sovyet yolu değil ama Halkların Demokrasisi ülkelerinin sosyalizme doğru gittikleri yol olması gerektiğini söyledi.

Pollitt İngiliz Komünist Partisi’nin Britanya’nın geleceği için İngiliz halkının önüne koyacağı böyle bir programlarının olmadığını söyledi.

Stalin Yoldaş, işçiler arasında İngiliz Komünist Partisi’nin İngiltere’yi nereye götüreceği konusunda Britanya Komünist Partisi’ni dinlemeye istekli düşünen insanların var olduğunu söyledi. Eğer İngiliz Komünistleri İngiltere’ye Sosyalizme doğru gelişme perspektifi açan böyle bir program hazırlarlarsa o zaman böyle bir program İngiliz işçi sınıfı tarafından anlaşılacak ve desteklenecektir.

Stalin Yoldaş, devamla, bizim İngiliz Komünist Partisi’nin çalışması hakkındaki görüşümüzün böyle olduğunu belirtti ve o, Stalin Yoldaş, bunu bir tavsiye olarak dile getirdiğini söyledi. Daha ileri nasıl gidileceğine karar vermek İngiliz Komünist Partisi’nin işidir.

Eğer Pollitt gidişini programın esas noktalarını kağıda dökülebilmesi için erteleyebilirse, o zaman, o, Stalin Yoldaş, ve SBKP (b) MK’nden diğer öncü yoldaşlar Pollitt tarafından hazırlanan belgeyi görebilir ve tavsiyelerini verebilir.

Pollitt Program hakkında Stalin Yoldaş’le tamamen hemfikir olduğunu açıkladı. Yine de, o, Pollitt, böyle bir belgenin kollektif olarak İngiliz Komünist Partisi'nden diğer yoldaşlarla, özellikle, arzu ettiği gibi Dutt ile birlikte İngiltere’de hazırlanmasının zorunlu olduğunu düşünmektedir.

Stalin Yoldaş bunun muhakkak ki doğru olduğunu söyledi. Yine de, o, Stalin Yoldaş, Pollitt’in Programın taslağını hemen hazırlamasını önermemektedir. Eğer Pollitt yazılı olarak programın başlıca formülasyonlarını yaparsa o, Stalin Yoldaş, ve Pollitt’in birbirlerini tam olarak anladıklarına ikna olabilecektir.

Stalin Yoldaş İngiliz Komünistlerinin programlarında Komünistlerin ayrıca onların İngiltere’yi mahvetmeye çalıştıkları suçlamalarına da cevap vermelidir dedi. Komünistler Britanya’yı mahvedenlerin kendilerinin değil, Muhafazakarların ve Emek [Partililerin-ç.n] olduğunu açıkça belirtmelidirler. O, Stalin Yoldaş, Britanyalı Komünistlerin Britanya’yı sadece mahvetmemeleri değil, ama kendi temelleri üstünde güçlendirmeleri, Britanya İmparatorluğu altında olan halklar arasında şu andaki anormal karşılıklı ilişkilere bir son vermeleri konusunda ikna olmuştur. Stalin Yoldaş, devamla, ayrıca bizim de Doğu ve Güney Rusya’da sömürgelerimiz vardı. Yine de, yeni bir ilişki geliştirdik; Rusya'nın eski sömürge halkaları ile bir dostluk ve bugün, daha önceki Rus sömürgelerinden hiçbirisi Sovyetler Birliği’nden ayrılmak istemez dedi.

Stalin Yoldaş devam ederek İngiliz Komünistlerinin bu sorunlardan uzaklaştıklarını söyledi.

Stalin Yoldaş Platts-Mills, Pritt ve diğer sol Emek [Partililer-ç.n] gibilerinin ne olduklarını soruyor.

Pollitt, Platts-Mills, Pritt, Hutchinson ve Solly’nin Komünistlere oy veren insanlar olduğu yanıtını veriyor. Onlar Komünist Partisine katılmak istiyorlar ama o, Pollitt, katılmalarını engelliyor. Bunun benzeri Komünist Partisine katılmayı arzulayan fizikçi Profesör Bernal, Britanya’da barış için çok büyük ve yararlı bir mücadele yürütüyor. O, Pollitt, ayrıca Bernal’in Komünist Partisi’ne katılmasını tavsiye etmedi.

Stalin Yoldaş Pollitt’in bunu niye yaptığını soruyor?

Pollitt Komünist Partisi’nin etkileyecek durumunun olmadığı böyle insanların tabakası içinde yüksek nüfuza sahip kişileri almakla (....) yanıt veriyor. Eğer Bernal, Pritt ve diğerleri Komünist Partisi’ne katılırlarsa o zaman Komünist Parti üyeleri olarak nüfuzlarını kaybedebilirler.

Stalin Yoldaş diyor ki böyle kişiler için İngiliz Komünist Partisi bir sempatizanlar kurumu kurabilir. Sempatizanlar arasında Komünist Partisi’nin Programını tamamen kabul etmeyen ama bir bütün olarak sempati duyan kişiler olabilir. Ayrıca sempatizanlar kurumu Partiye üyesi olarak katılmak isteyenleri sağlayıcı olarak rol oynayabilir. Bizim, devam etti Stalin Yoldaş, Partinin Aday üyeler için bir kurumu vardır. Biz bazen adayları Partiye kabul etmezden önce on sene üzerine doğruluğunu kanıtlarız. Adaylar ve sempatizanlar Partiye üye olarak o kadar bağlı değillerdir. Bunun içindir ki, o, Stalin Yoldaş, sempatizanlar kurumu oluşturmayı tavsiye ediyor.

Stalin Yoldaş İngiliz Komünistlerinin Sendikalarda ve Kooperatif hareketi içinde durumunun ne olduğunu soruyor.

Pollitt Komünistlerin kooperatif hareketi içinde bazı pozisyonlara sahip olduğunu ama bunun kooperatif kuruluşları olarak normlarının öncü mevkilere seçilmelerine izin vermediği yanıtını veriyor. İngiliz Komünistlerinin Sendikalarda yeterince geniş bir eylem alanı vardır ve tutmaya devam etmektedir.

Stalin Yoldaş Kooperatif Partisi’nin Parlamento seçimlerinde kendi adayları koyup koymadığını soruyor.

Pollitt Kooperatif Partisi’nin seçimlerde Emek Partisi ile anlaşma içinde kendi adaylarını koyduğu yanıtını veriyor.

Stalin Yoldaş bu tarzda Kooperatif Partisi’nin gerçekte Emek Partisi’nin bir dalıdır yorumunu yapıyor.

Pollitt bu yorumu destekliyor.

Stalin Yoldaş Kooperatif Partisi’nin daha bağımsız ve daha objektif olması için Kooperatif ve Emek Partileri arasındaki bu bağı kırmanın zorunlu olduğunu söylüyor.

Stalin Yoldaş İngiltere’de malların bazı kategorilerinde karneye bağlama sisteminin işçilere zarar verdiği belirtilerinin varolduğunu söylüyor. Savaş sırasında Sovyetler Birliği’nde buna benzer bir karne sistemi vardı. Sovyetler Birliği’nde karneye bağlanmış bazı malların fiyatları düşüktü ve halk bunu beğenmişti. Yine de, malları tedarik etme normları hiç bir zaman yüksek değildi. Bundan dolayıdır ki işçiler devlet ticari zincirinde olandan bir kaç defa daha fazla fiyatları yüksek olan ek ürünleri serbest pazardan almaya zorlanıyorlardı. İşçiler bütçelerini hesapladıkları zaman, karne sisteminin onun için zararlı olduğuna ikna oldular. O zaman devlet karne sistemini ürünlerin tedarikini sınırlamadan değiştirdi.

Bundan sonra devlet çeşitli ürünlerin fiyatlarını düşürmeye başladı ve şu anda işçi makul fiyatta herhangi sayıda ürünü satın alabilir.

Stalin Yoldaş İngiliz işçisinin norm başına ürünlerin dağılımı yeterli olmadığından, Britanya et ve tereyağı gibi ürünlerin dağıtım normları oldukça düşük olduğundan serbest pazardan ek ürünler satın almaya zorlanmıyor mu diye soruyor.

Pollit bir bütün olarak İngiliz işçisinin ürünlerini serbest pazardan satın almadığını kendisi ve ailesi için norm başına sağlanan ürünler yeterli olmasına rağmen et ve tereyağı gibi ürünler için normlar gerçekte çok düşüktür. Yine de, sorun, karneye bağlanmış metaların fiyatlarının sürekli olarak artmasıdır. Bu özellikle devalüasyondan sonra böyledir. Artık karneyle karşılanmayan metaların fiyatları keskin bir şekilde yükselmektedir. Örneğin, bu yıl Mayıs ayına kadar portakallar kartla veriyordu, portakal fiyatları her pound için 8 pence’di. Mayıs başında portakalların karneyle verilmesi kaldırıldı ve fiyatı üç misli arttı. Belli bir zaman önce hükümet şekerleme ve şekerin karneyle verilmesini değiştirdi. Bu dükkanlarda şekerleme ve şekerin fiyatlarının artmasına yol açtı.

Mayıs başında benzer bir şekilde hükümet balığın karneye bağlanmasını kaldırdı ve bunun sonucunda balığın fiyatı keskin bir şekilde arttı. Ev kadınları balık satıcılarını boykot ettiler ve onlardan böyle fiyatlarda balık satın almadılar. Boykotun açıklanmasından üç gün sonra dükkan sahipleri fiyatları indirmek zorunda kaldılar.

Pollit kendisinin açıkladığı olgular ışığında Britanya’da karne sisteminin popüler olmadığını söyledi.

Stalin Yoldaş karne sisteminin sağlıklı bir adım olmadığı yorumunu yaptı.

Pollit karne sisteminin Emek Partisi’nin oynadığı kendi içinde bir çeşit zar oyunu olarak gördüğünü söyledi.

Stalin Yoldaş Pollitt’e başka sorusu olmadığını söyledi.

Pollitt Stalin Yoldaş’in İngiliz Partisi’nin gelecek seçimlerde için taktiklerini onayladığını doğru olarak anlayıp anlamadığını soruyor, çünkü, o, Pollitt, SSCB (b) MK’sına hitap ettiği notunda Parlamentoya seçimlerin Eylül’de yapılacağını beklediğini belirtmişti.

Stalin Yoldaş Pollitt’in notunda ileri sürdüğü taktikleri doğru gördüğü yanıtını verir.

Pollit ne yazık ki kendi notunun bir kopyasını tutmadığını söylüyor.

Stalin Yoldaş Pollitt’in mektubunun bir kopyasını ona vereceği sözünü verir.

Pollitt Komünist Partisi’nin seçim kampanyasında barış için mücadeleyi ilk sıraya koymanın doğru olup olmadığını soruyor.

Stalin Yoldaş tartışma dış politika olduğu sürece doğru olacağı yanıtını veriyor. Bunun yanında, iç meselelerde işçi sınıfının yaşam şartlarının iyileştirilmesi hakkında konuşmalıdırlar.

Pollitt Stalin Yoldaş’a tartışmalar için ve verdiği iyi tavsiye için teşekkür ediyor. O, Pollitt, Stalin Yoldaş’in Program hakkında söyledikleriyle tamamen hemfikirdir. O, Pollitt, böyle taslak bir Programın, kesinlikle İngiltere’de yapılmasının daha yararlı olacağını düşünmektedir. Bir ay sonra. O. Pollitt, Programın taslağını Moskova’ya gönderecektir.

Stalin Yoldaş bunun yapılabileceğini söylüyor.

Stalin Yoldaş’dan ayrılırken Pollitt, İngiliz işçilerinin Stalin Yoldaş’a onun, Pollitt’in şunu söylemesini arzu ederler: Stalin Yoldaş, İkinci Dünya Savaşını bitirmek için, İkinci Dünya Savaşında zafer için yaptığın herşey için, ve şu anda barışın korunması için yaptığın herşey için sana çok teşekkürler.

Stalin Yoldaş barışın korunması için İngiliz halkı Sovyet hükümetinin çabalarını desteklerse iyi olacaktır.

Pollitt bunun için gereken herşeyi yapacağını söyler.

Görüşme bir saat yirmi dakika sürdü.

V. Pavlov (imza) tarafından kaydedildi.

RGASPI, Fond 558, Opis 11, Delo 287, Listy 41-56.

Türkçe materyaller listesine dönmek için buraya tıklayın.